miercuri, 1 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR „SERA DE LEGUME”

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„SERA DE LEGUME”


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CLASA: 
PROFESOR: 

DISCIPLINE INTEGRATE: Arte viz și ab. practice, ştiinţe ale naturii
TEMA ZILEI: „LEGUMELE"
TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoștințe

DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 4h (cu pauze de 10 minute)/sera de legume a unui localnic
PERIOADA: luna aprilie

SCOP: Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind noi aspecte prin aflarea de informații despre importanța agriculturii pentru viața și alimentația sănătoasă a oamenilor.
Obiective operaționale:
1. să observe plante în diferite stadii de creștere, identificând factorii de mediu necesari creșterii acestora;
2. să identifice părțile componente ale unei plante;
3. să observe diverse caracteristici ale legumelor: culoare, formă, mărime, gust;
4. să recunoască diverse legume doar după gust;
5. să participe activ la activitatea din seră identificând și executând lucrările agricole specifice;
6. să prepare singuri o salată din mai multe feluri de legume;
7. să determine importanța alimentației sănătoase în viața oamenilor;
8. să utilizeze materiale vegetale pentru realizarea unei compoziții plastice;
9. să coopereze cu colegii, manifestând spirit de echipă;

Strategia didactică:

Metode şi procedee: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ: legume, frunze, pensule, acuarele, cuțite din plastic, vas de inox, boluri, carton colorat, foarfecă, lipici, minge.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Tipuri de învăţare: deductivă, prin descoperire.
Forme de evaluare: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității,

Legătura între activitatea indoor şi activitatea oudoor:
Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi curriculum atât în clasă cât şi în afara ei, astfel:
· indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare, instructajul elevilor cu privire la normele de comportare/securitate la părăsirea curții școlii;
· outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii;
· indoor- aplicații, reflexii, observaţii, constatări

Desfășurarea activității:
I. Activitatea indoor:
-Se reactualizează noţiunile teoretice necesare, se stabilesc clar regulile care trebuie respectate în timpul deplasării, scopul deplasării la sera de legume și obiectivele urmărite.

II. Activitatea outdoor:
1. Deplasarea propriu-zisă
-în drum spre seră, copiii sunt dirijați să observe și să descrie condițiile meteo, să observe plantele întânite pe traseu, să respecte regulile de circulație; 
-elevii vor fotografia elemente de floră și faună care li se par interesante și asupra cărora doresc să pună întrebări în întâlnirea indoor.

2. Activitatea în seră
-gazda prezintă elevilor sera și soiurile de legume care cresc în aceasta;
-elevii descoperă denumirile tuturor legumelor cultivate în sera vizitată, părțile componente ale unei plante și rolurile acestora pentru plantă;
-gazda demonstrează copiilor importanta solului, apei, aerului și soarelui pentru creșterea și dezvoltarea plantei, prezentându-le plante cărora le-au lipsit apa, lumina, solul fertil și stadiul în care se prezintă în comparație cu cele care au beneficiat de condiții optime;
-copiii lucrează efectiv alături de gazdă și sub îndrumarea acesteia: udă plantele, plivesc buruieni, copilesc și culeg legume;
-elevii observă caracteristici diverse ale legumelor (formă, mărime, gust, aspect, culoare).

3. Activitatea în afara serei de legume (în curte)
- elevii spală legumele culese din seră și/sau aduse, apoi fac un concurs de degustare cu ochii închiși;
- cu legumele rămase se prepară o salată pe care o savurează la umbră, în aer liber;
-fiecare elev colectează materiale naturale (frunze uscate, părți vegetale rezultate în urma lucrărilor agricole, scoarță de copac etc).

4. Deplasarea la școală
-în drum spre școală, elevii vor continua să respecte regulile de circulație, să observe și descrie condițiile meteo, să observe plantele întânite pe traseu, să facă comparații;
-vor continua să fotografieze elemente de floră și faună care li se par interesante și asupra cărora doresc să pună întrebări în întâlnirea indoor.

III. Activitatea indoor:
-se reactualizează experienţele trăite în fiecare în parte;
-elevii vor folosi materialul vegetal colectat (fire de iarbă, alte produse vegetale, frunze/lăstari de legume, care au fost îndepărtați de grădinar prin copilire/tăiere, pentru realizarea unei compoziții plastice prin tehnica colajului, care vor fi expuse în sala de clasă și evaluate colectiv;
-se trag concluziile activității outdoor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu