vineri, 24 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR: „ ORIENTARE ÎN ORIZONTUL APROPIAT”

11/24/2023 0
PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„ ORIENTARE ÎN ORIZONTUL
APROPIAT”

UNITATEA DE INVÄTAMÂNT: 
PROFESOR:
CLASA:
a IV-a 
TEMA STUDIU: Orientare în orizontul apropiat
TEMA ACTIVITATII: Orizont; Linia orizontului; Orientarea cu busola
LOCUL DESFÄSURARII: Curtea școlii și regiunea învecinată, În spatiu limitrof al locuintei fiecärui elev
PERIOADA: luna septembrie-octombrie (4 saptămâni)

SCOP:
  • Imbogățirea cunostintelor referitoare la orizont, linia orizontului, busola;
  • Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind aspecte noi ale orizontului apropiat, identificarea liniei orizontului;
  • Dezvoltarea capacitătii de orientare spațială, orientare turistică, folosind harta și busola;
OBIECTIVE:
  1. Să identifice și sã fotografieze linia orizontului în diferite situatii, apoi să o marcheze corespunzator pe imagini, prin utilizarea markerului rosu;
  2. Să numeascà corect punctele cardinale și materialele și instrumentele necesare orientării eficiente pe teren necunoscut;
  3. Să execute corect orientarea spatialã, utilizând harta și busola;
  4. Să realizeze o colectie de fotografii care să ilustreze activitatea concretă de orientare spatială întreprinsă.
STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: telefoane mobile, busolă, coli, imprimantă, PC, dosare plastic
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri
TIPURI DE ÎNVĂŢARE: deductivă, prin descoperire.
FORME DE EVALUARE: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității,

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

Activitatea se va derula pe parcursul a 4 săptămâni, astfel:
S1: (indoor) 
–activitatea debutează cu discuții cu privire la obiectivele ce trebuie vizualizte pe teren (orizont, linia orizontului);
–sunt prezentate câteva filme cu privire la notiunile studiate. Elevii au posibilitatea de a înțelege ce este și cum se definește linia orizontului;
–se realizează o schema sugestivă a notiunilor noi care trebuie urmărite de elevi în teren;
–elevii sunt instruiți cu privire la regulile care trebuie respectate la deplasarea în teren și sunt subliniate clar rezultatele pe care trebuie să le prezinte la reîntoarcerea în sala de clasă.

S2: (outdoor)
–elevii ies în spațiul exterior pentru observarea orizontului apropiat și a liniei orizontului din proximitatea școlii;
-are loc fotografierea orizontului apropiat și a liniei orizontului din diferite puncte si diferite înăltimi, din spatiul exterior al școlii; Fotografierea debutează cu punctele de observare mai înalte (de la fereastra școlii), apoi continua din punctele de observare de la nivelul solului (curetea școlii, spațiul limitrof), pentru a se putea realiza comparații.
-activitatea de observare și fotografierea orizontului apropiat și a liniei orizontului, din diferite puncte si diferite înaltimi, va continuar după întoarcerea acasă a elevilor, ei continuând fotografierea cu spatiul exterior al locuintei fiecăruia în parte;

       (indoor) 
–întorși în sala de clasă elevii trec la realizarea unuei lucrări plastice cu linia orizontului; Aceasta va fi identificată și marcată corespunzător, folosin culoarea roșu.
–elevii listează cele mai suggestive dintre fotografiile realizate și, de asemenea, trasează cu roșu linia orizontului în fiecare fotografie realizată.

S3: (indoor) 
– pentru studierea punctelor cardinale se prezintă busola și se explică modul ei de funcționare. Elevii utilizează aplicațiile de busolă din telefoanele proprii.
– se studiază punctele cardinale, plasarea acestora pe hartă; Elevii identifică punctele cardinale pe hartă și în spațiul clasei, utilizând busolele proprii.
– se realizează o schema sugestivă a notiunilor continuturilor stintifice prezentate și care trebuie urmărite de elevi în teren;
–elevii sunt instruiți cu privire la regulile care trebuie respectate la deplasarea în teren și sunt subliniate clar rezultatele pe care trebuie să le prezinte la reîntoarcerea în sala de clasă.

S4: (outdoor) 
 –are loc orientarea cu busola în spatiul exterior; Se intreprind jocuri de identificare a unor obiecte ascunse, pentru găsirea cărora se dau indicii referitoare la poziție și pentru care va fi folosită orientarea cu busola în spațiul curții școlii.

       (indoor) 
–elevii se reîntorc în clasă, și realizează o lucrare cu roza vânturilor, marcând sugestiv punctele cardinal.
–se realiză portofoliile elevilor și are loc prezentarea acestora. Fiecare elev prezintă rezultatele înregistrate în teren.

marți, 14 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR „VULCANUL”

11/14/2023 0
PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„VULCANUL”


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CLASA: 
PROFESOR: 
DISCIPLINE INTEGRATE: Arte viz și ab. practice, ştiinţe ale naturii
TEMA ZILEI: „VULCANUL”
TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoștințe
DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 3h (cu pause de 15 min)/clasă, curtea școlii
PERIOADA: luna martie/ Săptămâna Altfel

SCOP: Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind noi aspecte prin aflarea de informații despre vulcani şi dezastrele naturale pe care le produc;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
să identifice tipurile de dezastre naturale care se pot produce (erupții vulcanice, cutremure, inundaţii, alunecări de teren etc.);
să recunoască diverse efecte ale dezastrelor naturale asupra vieții oamenilor;
să numească părțile componente ale unui vulcan;
să realizeze singuri macheta unui vulcan din materiale naturale și reciclate;
să participe activ la activitatea din curtea școlii, respectând etapele producerii erupției vulcanice;
să observe reacțiile obținute prin amestecarea bicarbonatului de sodiu cu oțetul;
să prezinte colegilor constatările proprii, făcând schimb de idei;
să coopereze cu colegii, manifestând spirit de echipă;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ: sticle de plastic, bicarbonate de sodiu, oţet, colorant alimentar roşu, argilă sau pământ,un lighean cu apă, carton, hârtie de culoare maro, verde, galbenă, acuarele, plastilină, pâlniecazmale/ lopăţele mici

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Tipuri de învăţare: deductivă, prin descoperire.
Forme de evaluare: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității

Legătura între activitatea indoor şi cea oudoor. 
Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi curriculum atât în clasă cât şi în afara ei:
indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare;
outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii;
indoor- reflexii,observaţii,constatări

Am pregătit activitatea, desfăşurând- o pe parcursul a 3 ore.

O1 (indoor): Astfel, în prima oră, organizată indoor, elevii au aflat ce este un vulcan, din prezentări şi filme de pe Youtube, care sunt caracteristicile fizice şi chimice ale vulcanului, modul şi timpul în care erupe, dezastrele pe care le provoacă pentru economiile ţărilor şi pentru oameni, în general. La finalul acestei prime lecţii, elevii au sistematizat cunoştinţele dobândie, în referate/colecții de idei, fiind grupați în grupe de 2-3 elevi.

O2 (indoor): În a doua oră, tot indoor, tot în grupe de 2-3 elevi, au desenat, au creat colaje, afişe, postere, au modelat din plastilină sau au construit din piese Lego vulcani.

O3 (outdoor): În a treia oră, cea desfăşurată outdoor, elevii au mers în curtea şcolii, pentru a simula, prin experimente, erupţia unui vulcan. Au fost organizaţi în grupe de câte 4 elevi, pentru a construi și a activa vulcanii.

Materialele necesare unei grupe de lucru:
- pahare de plastic
- bicarbonat de sodiu
-oţet 
-1 sticluţă de colorant alimentar roşu/ boia de ardei dulce
- cazmale/ lopeţi mici

Modul de lucru: - elevii au de săpat mici gropi, adânci de 5 cm, în care vor fi aşezate pahare de plastic. Vor ingropa baza paharului, apoi vor înălța un corp de vulvan în jurul acestuia, din pământul rezultat la săpat. Vor decora vulvanul cu hârtie colorată reciclată ori material natural (frunze, pietre etc.) Vor turna bicarbonatul de sodiu în pahare, colorantul alimentar/boiaua de ardei, iar la final, oţetul.

Vor observa erupțiile și vor documenta evenimentul cu fotografii făcute de ei.

La final, elevii vor face schimb de idei, popularizând observațiile făcute. Observațiile vor fi trecute în Jurnalul Proiectului .

duminică, 12 noiembrie 2023

Literele „b” și „d” (diferențiere)

11/12/2023 0

Un exercițiu creativ de diferențiere a literelor „b”  și „d” mici de tipar este acela prin care fiecare literă este imaginată ca un personaj și numită după aspectul acestuia. Astfel, „b” poate deveni un personaj burtos, iar „d” poate fi un dolofan.

Exerciții de diferențiere a acestor două litere sunt multe. Niciodată nu folosiți o singură variantă de lucru. Imaginea și șablonul propuse mai sus sunt cele folosite de noi, în urmă cu câtiva ani. Voi puteți imagina și alte activități.

Spor tuturor!
Cu drag,

Loreta Țivlea

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR „Culorile toamnei”

11/12/2023 0
PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„Culorile toamnei”UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CLASA: 
PROFESOR: 
DISCIPLINE INTEGRATE: Arte viz și ab. practice, ştiinţe ale naturii
TEMA ZILEI: „Culorile toamnei "
TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoștințe

DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 2h/Curtea școlii
PERIOADA: luna octombrie

SCOP: Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind noi aspecte prin aflarea de informații despre anotimpuri și schimbările aduse în natură.

Obiective operaționale:
1. să explice, folosind argumente științifice, modul de formare al anotimpurilor;
2. să identifice semnele timpurii ale toamnei;
3. să observe diverse culori care apar în natură odată cu venirea toamnei;
4. să observe plante în diferite stadii de creștere și dezvoltare a acestora;
5. să participe activ la activitatea din gradina scolii, recoltând materialul vegetal necesar realizării sarcinilor de lucru;
6. să utilizeze materiale vegetale pentru realizarea unui proiect după cerința de lucru;
7. să coopereze cu colegii, manifestând spirit de echipă;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ: flori, frunze, mici fructe, creioane colorate, carton, foarfecă, lipici.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Tipuri de învăţare: deductivă, prin descoperire.
Forme de evaluare: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității,

Legătura între activitatea indoor şi activitatea oudoor:
Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi curriculum atât în clasă cât şi în afara ei, astfel:

· indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare, instructajul elevilor cu privire la normele de comportare/securitate la părăsirea curții școlii;
· outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii;
· indoor- reflexii, observaţii, constatări

Desfășurarea activității:

Am pregătit activitatea, desfăşurând- o pe parcursul a 2 ore.
(indoor):
-se reactualizează cunoștințele despre formarea anotimpurilor, se vizionează 2-3 filme scurte cu schimbările factorilor de mediu, la sosirea toamnei. 
-elevii indentifică semnele și culorile toamnei, apoi sunt indemnați să închidă ochii și să se gândească la 5 culori care li se par reprezentative pentru toamnă. 
-folosind cele 5 culori, vor fi îndemnați să identifice 5 elemente naturale care pot fi reprezentate cu acestea, apoi să le deseneze pe fiecare în parte.

(outdoor): - elevii ies în curtea școlii, caută și identifică pe sol elementele desenate sau altele cât mai asemănătoare, pe care le recoltează
-elevii lipesc elementele descoperite pe cartonul folosit, fiecare în dreptul petei de culoare corespunzătoare, având grijă să realizeze o compoziție echilibrată din punct de vedere estetic.
-elevii sunt incurajați să colaboreze la realizarea proiectelor, făcând schimb de material vegetal.

(indoor):
-se revine în clasă, se trag concluziile activității outdoor, se reactualizează experienţele trăite în fiecare în parte.
-discută, fac schimb de păreri, se organizează o expoziție cu rezultatele activității outdoor.

duminică, 5 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR „ CIFRELE ROMANE”

11/05/2023 0
PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„ CIFRELE ROMANE”


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CLASA: a IV-a 
PROFESOR: 
DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică, ştiinţe ale naturii, arte viz și ab. practice;
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane”
TIPUL DE ACTIVITATE: fixare

DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 2h /Parc/Curtea școlii

PERIOADA: luna martie
SCOPUL ACTIVITĂȚII: formarea cifrelor romane utilizând materiale diverse
OBIECTIVE CADRU: Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: Să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a numerelor naturale

Obiective operaționale:
-să formeze, să scrie, să citească numerele folosind cifrele romane;
-să utilizeze cifrele romane în situații uzuale;
-să realizeze unele modele repetitive, cu obiecte, respectând o regulă dată;
-să utilizeze materiale diverse recoltate din natură pentru scrierea cifrelor romane.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, exercţiul, observatia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, jocul didactic
Mijloace de învăţământ: bețișoare/materiale din natură,  mingi, cretă colorată, jetoane cu numere, fișe cu sarcini matematice.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Tipuri de învăţare: deductivă, prin descoperire.
Forme de evaluare: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității,

Legătura între activitatea indoor şi activitatea oudoor:
Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi curriculum atât în clasă cât şi în afara ei, astfel:
· indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare, instructajul elevilor cu privire la normele de comportare/securitate la părăsirea curții școlii;
· outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii;
· indoor- aplicații, reflexii, observaţii, constatări

Se analizează activitatea propusă din perspectiva particularităților de vârstă și individuale ale elevilor participanți. Se decide că activitatea este adecvată vârstei și nevoilor de învățare elevilor.

I. PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII (indoor)
În etapa premergătoare, se vor stabili scopul și obiectivele urmărite în activitatea în aer liber. Se stabilesc produsele finale ale activității. Are loc reactualizarea cunoștințelor dobândite la disciplina matematică, necesare desfășurării activității.

Se discută asupra atitudinii așteptate de la elevi privind comportamentul adecvat unei ieșiri, manipularea unor obiecte, stare de bună dispoziție. Se vizează cunoașterea de către toți participanții a regulilor de comportare în grup, societate și a regulilor de protecție a naturii de către om (se stabilesc clar regulile care trebuie respectate în timpul deplasării)
Se vor întocmi documentele necesare deplasării.

II. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII (outdoor)
1. Deplasarea propriu-zisă
- Deplasarea în parc se va realiza respectând regulile de deplasare a grupurilor. Ieșirea va avea scop recreativ, dar și de observare a naturii și fixare a cunoștințelor despre cifrele romane şi despre mediul înconjurător.
-În drum spre parc, copiii sunt dirijați să observe și să descrie condițiile meteo, să observe plantele întânite pe traseu, să respecte regulile de circulație; 
-Elevii vor fotografia elemente de floră și faună care li se par interesante și asupra cărora doresc să pună întrebări în întâlnirea indoor.

2. Activitatea în parc
- Ajunși la locație, va fi organizat colectivul în vederea desfășurării activității.
- Se vor forma echipe de câte 5 elevi. Fiecare echipă își va alege un leader și un nume, de exemplu Echipa „Romanii”, cu leaderul „Traian”, Echipa „Curioșii”, cu leaderul „Darwin” etc.
- Va fi stabilit perimetrul de lucru al fiecărei echipe/grupe.

- Scriem cu bețișoare: Fiecare echipă va primi câte o fișă cu sarcini matematice și cretă colorată. Fișele vor conține un set de numere scrise cu cifre arabe. Sarcina matematică poate fi de forma: „Folosind materiale naturale, scrie cu cifre romane numerele din fișă”
Elevii vor căuta și vor strânge de la fața locului materialul vegetal pe care îl consideră util îndeplinirii sarcinii primite (bețe din natură, crenguțe, frunze etc). Acestia vor forma pe alee numere cu cifrele romane scrise din materialul recoltat, conform fișei, apoi vor crea corespondența cu cifrele arabe, folosind creta colorată.

- Dictare matematica: Învățătorul dictează fiecărei echipe câte un număr, iar membrii echipelor vor încerca să scrie pe iarbă, cu ajutorul poziției propriilor corpuri, așezându-se astfel încât să formeze cifrele romane ale numărul dictat.

- Lovim numerele: Vor fi împărţite jetoane cu numere scrise cu cifre romane, iar elevii, pe grupe,  vor aplica tot atâtea lovituri cu mingea, cât reprezintă numărul scris cu cifre romane.

- Jocuri cu cifrele romane:
*Șotronul: Fiecare echipă desenează propriul șotron, pe care îl vor folosi toți membrii pentru recreere. Numerele din casetele șotronului vor fi scrise cu cifre romane.
*Fotbal cu cifrele romane: 
Se reunește colectivul și se formează două echipe. Se aleg doi portari și un arbitru. Fiecare jucător aplică  șururi la poartă de la o distanță măsurată în pași și indicată de arbitrul jocului pe jetoane scrise cu cifrele romane, astfel:
- Arbitrul arată un jeton cu un număr scris cu cifre romane;
- Copilul care șutează citește numărul;
- Un copil din echipa adversă masoară tot atâția pași cât indică numărul citit;
- Se șutează la poartă;
- Se joacă alternativ;
- Câștigă echipa care a marcat mai multe goluri.
Copiii care nu pot participa la jocul de fotbal țin scorul cu creta pe asfalt, folosind cifrele romane.

4. Deplasarea la școală
-în drum spre școală, elevii vor continua să respecte regulile de circulație, să observe și descrie condițiile meteo, să observe plantele întânite pe traseu, să facă comparații;
-vor continua să fotografieze elemente de floră și faună care li se par interesante și asupra cărora doresc să pună întrebări în întâlnirea indoor.

III. EVALUARE/ FEEDBACK (indoor)
La revenirea în sala de clasă, se vor purta discuții cu elevii asupra activității outdoor:
- se reactualizează experienţele trăite în fiecare în parte;
- se scriu pe coli colorate impresii/ mesaje, referitoare la experiență.
- se organizează o expoziție cu fotografiile din timpul activităţii, şi cu impresiile/mesajele mesajele scrise anterior
-se trag concluziile activității outdoor, fiind punctate principalele cunoștințe însușite și comportamente formate faţa de natură.