joi, 18 aprilie 2024

Mobilitate Erasmus+ la TOKİ Kayaşehir Ortaokulu, Istanbul, Turcia

4/18/2024 0

         Un grup de cinci elevi și două cadre didactice de la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” din Roșiori de Vede au participat la o mobilitate Erasmus+, în cadrul Programului de Acreditare din domeniul educație școlare, nr. de referință 2023-1-RO01-KA121-SCH-000116510, în perioada 26 februarie - 1 martie 2024. Mobilitatea elevilor și profesorilor români a fost găzduită de TOKİ Kayaşehir Ortaokulu din Istanbul, Turcia.

         Elevii școlii noastre au avut oportunitatea de a se familiariza cu un nou mediu educațional, de a face schimb de experiențe culturale și de a se implica în proiecte de colaborare ce vizează incluziunea socială, integrarea elevilor cu nevoi speciale și activitățile extrașcolare.

        Cadre didactice de la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” au participat în aceeași perioadă, la activități de Job Shadowing, finanțate tot prin Programul de Acreditare școlară Erasmus+. Cadrele didactice participante au putut observa și învăța din practicile didactice ale școlii gazdă, Toki Kayașehir Ortaokulu din Istanbul, explorând o serie de metode inovatoare de predare, care îi vor ajuta să utilizeze instrumente, tehnici și strategii educaționale moderne, în aer liber, nonformale, pentru incluziune, în vederea aplicării acestora în procesul educativ.

        Obiectivele principale ale acestei mobilități au fost: creșterea gradului de incluziune la nivelul grupului țintă de elevi, al clasei, respectiv al școlii, valorificarea activităților extrașcolare și utilizarea unor strategii de comunicare, în vederea facilitării relației școală-familie. Scopul acesteia a fost de a stimula abilitățile sociale, emoționale și cognitive ale elevilor. Astfel, activitățile desfăsurate în cadrul mobilității susțin învățarea și integrarea elevilor într-o lume globalizată, accentuându-se valoarea socială și educațională a patrimoniului cultural european. Școala gazdă a realizat o serie de activități și excursii menite să dezvolte elevilor abilitatea de a se exprima liber, de a percepe diversitatea ca una dintre cele mai de preț frumuseți ale umanității, de a aprecia patrimoniul cultural european și valorile lui educaționale.

         În prima zi a mobilității, elevii școlii gazdă le-au prezentat elevilor români instituția în care învață, apoi au participat la activități de cunoaștere reciprocă. Elevii din cele două școli au realizat prezentări despre sistemele de învățământ din care provin, pe care le-au supus vizionării și dezbaterilor din cadrul activităților comune.

        Activitatea de mobilitate la TOKİ Kayaşehir Ortaokulu a fost una benefică pentru elevi și cadre didactice, ajutându-i să-și creeze o viziune nouă asupra lumii și a unui sistem nou de învățământ, să cunoscă tradiții și obiceiuri noi, să se dezvolte atât pe plan profesional cât și personal. Experiențele practice de învățare, alături de colegii din școala-gazdă, au contribuit la dobândirea unei perspective mai largi asupra educației în alte țări. Elevii și-au îmbunătățit competențele de bază în tehnologii, folosind împreună cu colegii din Turcia, tehnica de pictură Ebru, participând atât la activități în aer liber (plantare de copaci și îngrijirea grădinii școlii) cât și la lecții bazate pe exeriment (o activitate despre stările de agregare ale apei). Activitățile au contribuit și la dezvoltarea competențelor lingvistice, prin participarea la conversații în limba engleză, lucrând în grupuri multiculturale. Activitățile propuse au fost concepute de gazdele noastre pentru a crea mici ,,comunități de învățare”, prin schimburi de experiență, modele de bune practici și pedagogie digitală.

          Experienţa acestei mobilităţi a demonstrat capacitatea elevilor de a interacţiona, de a schimba idei şi de a-şi pune în valoare cunoştinţele și abilitățile, de a coopera în vederea implementării sarcinilor de lucru specifice.

          Mobilitatea Erasmus+ din Turcia a reprezentat și o călătorie în istoria și în cultura țării, prin vizitele culturale la care au participat elevii și profesorii români. Au fost vizitate Centrul Vechi al orașului Istanbul, Moscheea Hagia Sofia, Palatul Dolmabahḉe, Palatul Topkapi, Basilica Cisterna. Turcia le-a oferit tuturor o experienţă de neuitat, plină de activităţi şi momente inedite, prietenii şi amintiri pentru o viaţă.          Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” este pregătită la rândul ei să găzduiască elevi și profesori din școli partenere, contribuind astfel la dezvoltarea dimensiunii europene instituției de învățământ, precum și la promovarea Programului Erasmus+.

sâmbătă, 16 martie 2024

Fluturi- tablou cu paste făinoase

3/16/2024 0
Pentru realizarea acestui tablou aveți nevoie de:

-hârtie colorată;
-lipici;
-carioci de diferite culori;
-paste făinoase sub formă de fundițe.

Cereți copiilor să-și imagineze o câmpie cu flori, deasupra cărora zboară fluturi mari și colorați. Noi am pornit de la câteva filme scurte despre metamorfoza fluturelui, apoi am stabilit etapele de realizare ale tabloului. Am însoțit toată activitatea de muzică ambientală calmă și relaxantă și am lăsat imaginația liberă.


Copiii au desenat flori colorate și au vopsit fluturii folosind cariocile, apoi i-au lipit deasupra florilor. Realizările lor le puteți vedea aici.


Spor și vouă!

Didactice de 10(zece)

duminică, 3 martie 2024

10 ani de didacticus.com

3/03/2024 0

10 ani de când am lansat didacticus.com și primele postări!
10 ani de când am pornit de drum împreună cu voi!
10 ani de când împărtășim idei, activități, jocuri, experiențe!
10 ani de emoții, bucurie, curiozitate!
10 ani de aprecieri și critici!
10 ani alături de voi, dragii mei vizitatori, căci fără voi, nimic nu ar fi fost posibil!

Acum, la 10 ani distanță de momentul lansării, după 10 ani petrecuți împreună, îmi doresc să ne fim aproape și în următorii 10

Loreta Țivlea

vineri, 24 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR: „ ORIENTARE ÎN ORIZONTUL APROPIAT”

11/24/2023 0
PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„ ORIENTARE ÎN ORIZONTUL
APROPIAT”

UNITATEA DE INVÄTAMÂNT: 
PROFESOR:
CLASA:
a IV-a 
TEMA STUDIU: Orientare în orizontul apropiat
TEMA ACTIVITATII: Orizont; Linia orizontului; Orientarea cu busola
LOCUL DESFÄSURARII: Curtea școlii și regiunea învecinată, În spatiu limitrof al locuintei fiecärui elev
PERIOADA: luna septembrie-octombrie (4 saptămâni)

SCOP:
  • Imbogățirea cunostintelor referitoare la orizont, linia orizontului, busola;
  • Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind aspecte noi ale orizontului apropiat, identificarea liniei orizontului;
  • Dezvoltarea capacitătii de orientare spațială, orientare turistică, folosind harta și busola;
OBIECTIVE:
  1. Să identifice și sã fotografieze linia orizontului în diferite situatii, apoi să o marcheze corespunzator pe imagini, prin utilizarea markerului rosu;
  2. Să numeascà corect punctele cardinale și materialele și instrumentele necesare orientării eficiente pe teren necunoscut;
  3. Să execute corect orientarea spatialã, utilizând harta și busola;
  4. Să realizeze o colectie de fotografii care să ilustreze activitatea concretă de orientare spatială întreprinsă.
STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: telefoane mobile, busolă, coli, imprimantă, PC, dosare plastic
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri
TIPURI DE ÎNVĂŢARE: deductivă, prin descoperire.
FORME DE EVALUARE: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității,

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

Activitatea se va derula pe parcursul a 4 săptămâni, astfel:
S1: (indoor) 
–activitatea debutează cu discuții cu privire la obiectivele ce trebuie vizualizte pe teren (orizont, linia orizontului);
–sunt prezentate câteva filme cu privire la notiunile studiate. Elevii au posibilitatea de a înțelege ce este și cum se definește linia orizontului;
–se realizează o schema sugestivă a notiunilor noi care trebuie urmărite de elevi în teren;
–elevii sunt instruiți cu privire la regulile care trebuie respectate la deplasarea în teren și sunt subliniate clar rezultatele pe care trebuie să le prezinte la reîntoarcerea în sala de clasă.

S2: (outdoor)
–elevii ies în spațiul exterior pentru observarea orizontului apropiat și a liniei orizontului din proximitatea școlii;
-are loc fotografierea orizontului apropiat și a liniei orizontului din diferite puncte si diferite înăltimi, din spatiul exterior al școlii; Fotografierea debutează cu punctele de observare mai înalte (de la fereastra școlii), apoi continua din punctele de observare de la nivelul solului (curetea școlii, spațiul limitrof), pentru a se putea realiza comparații.
-activitatea de observare și fotografierea orizontului apropiat și a liniei orizontului, din diferite puncte si diferite înaltimi, va continuar după întoarcerea acasă a elevilor, ei continuând fotografierea cu spatiul exterior al locuintei fiecăruia în parte;

       (indoor) 
–întorși în sala de clasă elevii trec la realizarea unuei lucrări plastice cu linia orizontului; Aceasta va fi identificată și marcată corespunzător, folosin culoarea roșu.
–elevii listează cele mai suggestive dintre fotografiile realizate și, de asemenea, trasează cu roșu linia orizontului în fiecare fotografie realizată.

S3: (indoor) 
– pentru studierea punctelor cardinale se prezintă busola și se explică modul ei de funcționare. Elevii utilizează aplicațiile de busolă din telefoanele proprii.
– se studiază punctele cardinale, plasarea acestora pe hartă; Elevii identifică punctele cardinale pe hartă și în spațiul clasei, utilizând busolele proprii.
– se realizează o schema sugestivă a notiunilor continuturilor stintifice prezentate și care trebuie urmărite de elevi în teren;
–elevii sunt instruiți cu privire la regulile care trebuie respectate la deplasarea în teren și sunt subliniate clar rezultatele pe care trebuie să le prezinte la reîntoarcerea în sala de clasă.

S4: (outdoor) 
 –are loc orientarea cu busola în spatiul exterior; Se intreprind jocuri de identificare a unor obiecte ascunse, pentru găsirea cărora se dau indicii referitoare la poziție și pentru care va fi folosită orientarea cu busola în spațiul curții școlii.

       (indoor) 
–elevii se reîntorc în clasă, și realizează o lucrare cu roza vânturilor, marcând sugestiv punctele cardinal.
–se realiză portofoliile elevilor și are loc prezentarea acestora. Fiecare elev prezintă rezultatele înregistrate în teren.

marți, 14 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR „VULCANUL”

11/14/2023 0
PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„VULCANUL”


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CLASA: 
PROFESOR: 
DISCIPLINE INTEGRATE: Arte viz și ab. practice, ştiinţe ale naturii
TEMA ZILEI: „VULCANUL”
TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoștințe
DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 3h (cu pause de 15 min)/clasă, curtea școlii
PERIOADA: luna martie/ Săptămâna Altfel

SCOP: Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind noi aspecte prin aflarea de informații despre vulcani şi dezastrele naturale pe care le produc;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
să identifice tipurile de dezastre naturale care se pot produce (erupții vulcanice, cutremure, inundaţii, alunecări de teren etc.);
să recunoască diverse efecte ale dezastrelor naturale asupra vieții oamenilor;
să numească părțile componente ale unui vulcan;
să realizeze singuri macheta unui vulcan din materiale naturale și reciclate;
să participe activ la activitatea din curtea școlii, respectând etapele producerii erupției vulcanice;
să observe reacțiile obținute prin amestecarea bicarbonatului de sodiu cu oțetul;
să prezinte colegilor constatările proprii, făcând schimb de idei;
să coopereze cu colegii, manifestând spirit de echipă;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ: sticle de plastic, bicarbonate de sodiu, oţet, colorant alimentar roşu, argilă sau pământ,un lighean cu apă, carton, hârtie de culoare maro, verde, galbenă, acuarele, plastilină, pâlniecazmale/ lopăţele mici

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Tipuri de învăţare: deductivă, prin descoperire.
Forme de evaluare: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității

Legătura între activitatea indoor şi cea oudoor. 
Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi curriculum atât în clasă cât şi în afara ei:
indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare;
outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii;
indoor- reflexii,observaţii,constatări

Am pregătit activitatea, desfăşurând- o pe parcursul a 3 ore.

O1 (indoor): Astfel, în prima oră, organizată indoor, elevii au aflat ce este un vulcan, din prezentări şi filme de pe Youtube, care sunt caracteristicile fizice şi chimice ale vulcanului, modul şi timpul în care erupe, dezastrele pe care le provoacă pentru economiile ţărilor şi pentru oameni, în general. La finalul acestei prime lecţii, elevii au sistematizat cunoştinţele dobândie, în referate/colecții de idei, fiind grupați în grupe de 2-3 elevi.

O2 (indoor): În a doua oră, tot indoor, tot în grupe de 2-3 elevi, au desenat, au creat colaje, afişe, postere, au modelat din plastilină sau au construit din piese Lego vulcani.

O3 (outdoor): În a treia oră, cea desfăşurată outdoor, elevii au mers în curtea şcolii, pentru a simula, prin experimente, erupţia unui vulcan. Au fost organizaţi în grupe de câte 4 elevi, pentru a construi și a activa vulcanii.

Materialele necesare unei grupe de lucru:
- pahare de plastic
- bicarbonat de sodiu
-oţet 
-1 sticluţă de colorant alimentar roşu/ boia de ardei dulce
- cazmale/ lopeţi mici

Modul de lucru: - elevii au de săpat mici gropi, adânci de 5 cm, în care vor fi aşezate pahare de plastic. Vor ingropa baza paharului, apoi vor înălța un corp de vulvan în jurul acestuia, din pământul rezultat la săpat. Vor decora vulvanul cu hârtie colorată reciclată ori material natural (frunze, pietre etc.) Vor turna bicarbonatul de sodiu în pahare, colorantul alimentar/boiaua de ardei, iar la final, oţetul.

Vor observa erupțiile și vor documenta evenimentul cu fotografii făcute de ei.

La final, elevii vor face schimb de idei, popularizând observațiile făcute. Observațiile vor fi trecute în Jurnalul Proiectului .