duminică, 5 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR „ CIFRELE ROMANE”

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„ CIFRELE ROMANE”


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CLASA: a IV-a 
PROFESOR: 
DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică, ştiinţe ale naturii, arte viz și ab. practice;
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane”
TIPUL DE ACTIVITATE: fixare

DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 2h /Parc/Curtea școlii

PERIOADA: luna martie
SCOPUL ACTIVITĂȚII: formarea cifrelor romane utilizând materiale diverse
OBIECTIVE CADRU: Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: Să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a numerelor naturale

Obiective operaționale:
-să formeze, să scrie, să citească numerele folosind cifrele romane;
-să utilizeze cifrele romane în situații uzuale;
-să realizeze unele modele repetitive, cu obiecte, respectând o regulă dată;
-să utilizeze materiale diverse recoltate din natură pentru scrierea cifrelor romane.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, exercţiul, observatia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, jocul didactic
Mijloace de învăţământ: bețișoare/materiale din natură,  mingi, cretă colorată, jetoane cu numere, fișe cu sarcini matematice.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Tipuri de învăţare: deductivă, prin descoperire.
Forme de evaluare: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității,

Legătura între activitatea indoor şi activitatea oudoor:
Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi curriculum atât în clasă cât şi în afara ei, astfel:
· indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare, instructajul elevilor cu privire la normele de comportare/securitate la părăsirea curții școlii;
· outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii;
· indoor- aplicații, reflexii, observaţii, constatări

Se analizează activitatea propusă din perspectiva particularităților de vârstă și individuale ale elevilor participanți. Se decide că activitatea este adecvată vârstei și nevoilor de învățare elevilor.

I. PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII (indoor)
În etapa premergătoare, se vor stabili scopul și obiectivele urmărite în activitatea în aer liber. Se stabilesc produsele finale ale activității. Are loc reactualizarea cunoștințelor dobândite la disciplina matematică, necesare desfășurării activității.

Se discută asupra atitudinii așteptate de la elevi privind comportamentul adecvat unei ieșiri, manipularea unor obiecte, stare de bună dispoziție. Se vizează cunoașterea de către toți participanții a regulilor de comportare în grup, societate și a regulilor de protecție a naturii de către om (se stabilesc clar regulile care trebuie respectate în timpul deplasării)
Se vor întocmi documentele necesare deplasării.

II. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII (outdoor)
1. Deplasarea propriu-zisă
- Deplasarea în parc se va realiza respectând regulile de deplasare a grupurilor. Ieșirea va avea scop recreativ, dar și de observare a naturii și fixare a cunoștințelor despre cifrele romane şi despre mediul înconjurător.
-În drum spre parc, copiii sunt dirijați să observe și să descrie condițiile meteo, să observe plantele întânite pe traseu, să respecte regulile de circulație; 
-Elevii vor fotografia elemente de floră și faună care li se par interesante și asupra cărora doresc să pună întrebări în întâlnirea indoor.

2. Activitatea în parc
- Ajunși la locație, va fi organizat colectivul în vederea desfășurării activității.
- Se vor forma echipe de câte 5 elevi. Fiecare echipă își va alege un leader și un nume, de exemplu Echipa „Romanii”, cu leaderul „Traian”, Echipa „Curioșii”, cu leaderul „Darwin” etc.
- Va fi stabilit perimetrul de lucru al fiecărei echipe/grupe.

- Scriem cu bețișoare: Fiecare echipă va primi câte o fișă cu sarcini matematice și cretă colorată. Fișele vor conține un set de numere scrise cu cifre arabe. Sarcina matematică poate fi de forma: „Folosind materiale naturale, scrie cu cifre romane numerele din fișă”
Elevii vor căuta și vor strânge de la fața locului materialul vegetal pe care îl consideră util îndeplinirii sarcinii primite (bețe din natură, crenguțe, frunze etc). Acestia vor forma pe alee numere cu cifrele romane scrise din materialul recoltat, conform fișei, apoi vor crea corespondența cu cifrele arabe, folosind creta colorată.

- Dictare matematica: Învățătorul dictează fiecărei echipe câte un număr, iar membrii echipelor vor încerca să scrie pe iarbă, cu ajutorul poziției propriilor corpuri, așezându-se astfel încât să formeze cifrele romane ale numărul dictat.

- Lovim numerele: Vor fi împărţite jetoane cu numere scrise cu cifre romane, iar elevii, pe grupe,  vor aplica tot atâtea lovituri cu mingea, cât reprezintă numărul scris cu cifre romane.

- Jocuri cu cifrele romane:
*Șotronul: Fiecare echipă desenează propriul șotron, pe care îl vor folosi toți membrii pentru recreere. Numerele din casetele șotronului vor fi scrise cu cifre romane.
*Fotbal cu cifrele romane: 
Se reunește colectivul și se formează două echipe. Se aleg doi portari și un arbitru. Fiecare jucător aplică  șururi la poartă de la o distanță măsurată în pași și indicată de arbitrul jocului pe jetoane scrise cu cifrele romane, astfel:
- Arbitrul arată un jeton cu un număr scris cu cifre romane;
- Copilul care șutează citește numărul;
- Un copil din echipa adversă masoară tot atâția pași cât indică numărul citit;
- Se șutează la poartă;
- Se joacă alternativ;
- Câștigă echipa care a marcat mai multe goluri.
Copiii care nu pot participa la jocul de fotbal țin scorul cu creta pe asfalt, folosind cifrele romane.

4. Deplasarea la școală
-în drum spre școală, elevii vor continua să respecte regulile de circulație, să observe și descrie condițiile meteo, să observe plantele întânite pe traseu, să facă comparații;
-vor continua să fotografieze elemente de floră și faună care li se par interesante și asupra cărora doresc să pună întrebări în întâlnirea indoor.

III. EVALUARE/ FEEDBACK (indoor)
La revenirea în sala de clasă, se vor purta discuții cu elevii asupra activității outdoor:
- se reactualizează experienţele trăite în fiecare în parte;
- se scriu pe coli colorate impresii/ mesaje, referitoare la experiență.
- se organizează o expoziție cu fotografiile din timpul activităţii, şi cu impresiile/mesajele mesajele scrise anterior
-se trag concluziile activității outdoor, fiind punctate principalele cunoștințe însușite și comportamente formate faţa de natură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu