duminică, 12 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR „Culorile toamnei”

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„Culorile toamnei”UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CLASA: 
PROFESOR: 
DISCIPLINE INTEGRATE: Arte viz și ab. practice, ştiinţe ale naturii
TEMA ZILEI: „Culorile toamnei "
TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoștințe

DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 2h/Curtea școlii
PERIOADA: luna octombrie

SCOP: Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind noi aspecte prin aflarea de informații despre anotimpuri și schimbările aduse în natură.

Obiective operaționale:
1. să explice, folosind argumente științifice, modul de formare al anotimpurilor;
2. să identifice semnele timpurii ale toamnei;
3. să observe diverse culori care apar în natură odată cu venirea toamnei;
4. să observe plante în diferite stadii de creștere și dezvoltare a acestora;
5. să participe activ la activitatea din gradina scolii, recoltând materialul vegetal necesar realizării sarcinilor de lucru;
6. să utilizeze materiale vegetale pentru realizarea unui proiect după cerința de lucru;
7. să coopereze cu colegii, manifestând spirit de echipă;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ: flori, frunze, mici fructe, creioane colorate, carton, foarfecă, lipici.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Tipuri de învăţare: deductivă, prin descoperire.
Forme de evaluare: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității,

Legătura între activitatea indoor şi activitatea oudoor:
Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi curriculum atât în clasă cât şi în afara ei, astfel:

· indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare, instructajul elevilor cu privire la normele de comportare/securitate la părăsirea curții școlii;
· outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii;
· indoor- reflexii, observaţii, constatări

Desfășurarea activității:

Am pregătit activitatea, desfăşurând- o pe parcursul a 2 ore.
(indoor):
-se reactualizează cunoștințele despre formarea anotimpurilor, se vizionează 2-3 filme scurte cu schimbările factorilor de mediu, la sosirea toamnei. 
-elevii indentifică semnele și culorile toamnei, apoi sunt indemnați să închidă ochii și să se gândească la 5 culori care li se par reprezentative pentru toamnă. 
-folosind cele 5 culori, vor fi îndemnați să identifice 5 elemente naturale care pot fi reprezentate cu acestea, apoi să le deseneze pe fiecare în parte.

(outdoor): - elevii ies în curtea școlii, caută și identifică pe sol elementele desenate sau altele cât mai asemănătoare, pe care le recoltează
-elevii lipesc elementele descoperite pe cartonul folosit, fiecare în dreptul petei de culoare corespunzătoare, având grijă să realizeze o compoziție echilibrată din punct de vedere estetic.
-elevii sunt incurajați să colaboreze la realizarea proiectelor, făcând schimb de material vegetal.

(indoor):
-se revine în clasă, se trag concluziile activității outdoor, se reactualizează experienţele trăite în fiecare în parte.
-discută, fac schimb de păreri, se organizează o expoziție cu rezultatele activității outdoor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu