marți, 14 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR „VULCANUL”

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„VULCANUL”


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
CLASA: 
PROFESOR: 
DISCIPLINE INTEGRATE: Arte viz și ab. practice, ştiinţe ale naturii
TEMA ZILEI: „VULCANUL”
TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoștințe
DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 3h (cu pause de 15 min)/clasă, curtea școlii
PERIOADA: luna martie/ Săptămâna Altfel

SCOP: Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind noi aspecte prin aflarea de informații despre vulcani şi dezastrele naturale pe care le produc;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
să identifice tipurile de dezastre naturale care se pot produce (erupții vulcanice, cutremure, inundaţii, alunecări de teren etc.);
să recunoască diverse efecte ale dezastrelor naturale asupra vieții oamenilor;
să numească părțile componente ale unui vulcan;
să realizeze singuri macheta unui vulcan din materiale naturale și reciclate;
să participe activ la activitatea din curtea școlii, respectând etapele producerii erupției vulcanice;
să observe reacțiile obținute prin amestecarea bicarbonatului de sodiu cu oțetul;
să prezinte colegilor constatările proprii, făcând schimb de idei;
să coopereze cu colegii, manifestând spirit de echipă;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ: sticle de plastic, bicarbonate de sodiu, oţet, colorant alimentar roşu, argilă sau pământ,un lighean cu apă, carton, hârtie de culoare maro, verde, galbenă, acuarele, plastilină, pâlniecazmale/ lopăţele mici

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Tipuri de învăţare: deductivă, prin descoperire.
Forme de evaluare: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității

Legătura între activitatea indoor şi cea oudoor. 
Elevii vor lucra pe baza aceluiaşi curriculum atât în clasă cât şi în afara ei:
indoor-pregătirea şi actualizarea noţiunilor teoretice necesare;
outdoor-desfăşurarea efectivă a activităţii;
indoor- reflexii,observaţii,constatări

Am pregătit activitatea, desfăşurând- o pe parcursul a 3 ore.

O1 (indoor): Astfel, în prima oră, organizată indoor, elevii au aflat ce este un vulcan, din prezentări şi filme de pe Youtube, care sunt caracteristicile fizice şi chimice ale vulcanului, modul şi timpul în care erupe, dezastrele pe care le provoacă pentru economiile ţărilor şi pentru oameni, în general. La finalul acestei prime lecţii, elevii au sistematizat cunoştinţele dobândie, în referate/colecții de idei, fiind grupați în grupe de 2-3 elevi.

O2 (indoor): În a doua oră, tot indoor, tot în grupe de 2-3 elevi, au desenat, au creat colaje, afişe, postere, au modelat din plastilină sau au construit din piese Lego vulcani.

O3 (outdoor): În a treia oră, cea desfăşurată outdoor, elevii au mers în curtea şcolii, pentru a simula, prin experimente, erupţia unui vulcan. Au fost organizaţi în grupe de câte 4 elevi, pentru a construi și a activa vulcanii.

Materialele necesare unei grupe de lucru:
- pahare de plastic
- bicarbonat de sodiu
-oţet 
-1 sticluţă de colorant alimentar roşu/ boia de ardei dulce
- cazmale/ lopeţi mici

Modul de lucru: - elevii au de săpat mici gropi, adânci de 5 cm, în care vor fi aşezate pahare de plastic. Vor ingropa baza paharului, apoi vor înălța un corp de vulvan în jurul acestuia, din pământul rezultat la săpat. Vor decora vulvanul cu hârtie colorată reciclată ori material natural (frunze, pietre etc.) Vor turna bicarbonatul de sodiu în pahare, colorantul alimentar/boiaua de ardei, iar la final, oţetul.

Vor observa erupțiile și vor documenta evenimentul cu fotografii făcute de ei.

La final, elevii vor face schimb de idei, popularizând observațiile făcute. Observațiile vor fi trecute în Jurnalul Proiectului .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu