vineri, 24 noiembrie 2023

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR: „ ORIENTARE ÎN ORIZONTUL APROPIAT”

PROIECT DE ACTIVITATE DE TIP OUTDOOR
„ ORIENTARE ÎN ORIZONTUL
APROPIAT”

UNITATEA DE INVÄTAMÂNT: 
PROFESOR:
CLASA:
a IV-a 
TEMA STUDIU: Orientare în orizontul apropiat
TEMA ACTIVITATII: Orizont; Linia orizontului; Orientarea cu busola
LOCUL DESFÄSURARII: Curtea școlii și regiunea învecinată, În spatiu limitrof al locuintei fiecärui elev
PERIOADA: luna septembrie-octombrie (4 saptămâni)

SCOP:
  • Imbogățirea cunostintelor referitoare la orizont, linia orizontului, busola;
  • Stimularea curiozității de investigare a realității, descoperind aspecte noi ale orizontului apropiat, identificarea liniei orizontului;
  • Dezvoltarea capacitătii de orientare spațială, orientare turistică, folosind harta și busola;
OBIECTIVE:
  1. Să identifice și sã fotografieze linia orizontului în diferite situatii, apoi să o marcheze corespunzator pe imagini, prin utilizarea markerului rosu;
  2. Să numeascà corect punctele cardinale și materialele și instrumentele necesare orientării eficiente pe teren necunoscut;
  3. Să execute corect orientarea spatialã, utilizând harta și busola;
  4. Să realizeze o colectie de fotografii care să ilustreze activitatea concretă de orientare spatială întreprinsă.
STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, turul galeriei.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: telefoane mobile, busolă, coli, imprimantă, PC, dosare plastic
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri
TIPURI DE ÎNVĂŢARE: deductivă, prin descoperire.
FORME DE EVALUARE: observaţia sistematică, investigația, analiza produselor activității,

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

Activitatea se va derula pe parcursul a 4 săptămâni, astfel:
S1: (indoor) 
–activitatea debutează cu discuții cu privire la obiectivele ce trebuie vizualizte pe teren (orizont, linia orizontului);
–sunt prezentate câteva filme cu privire la notiunile studiate. Elevii au posibilitatea de a înțelege ce este și cum se definește linia orizontului;
–se realizează o schema sugestivă a notiunilor noi care trebuie urmărite de elevi în teren;
–elevii sunt instruiți cu privire la regulile care trebuie respectate la deplasarea în teren și sunt subliniate clar rezultatele pe care trebuie să le prezinte la reîntoarcerea în sala de clasă.

S2: (outdoor)
–elevii ies în spațiul exterior pentru observarea orizontului apropiat și a liniei orizontului din proximitatea școlii;
-are loc fotografierea orizontului apropiat și a liniei orizontului din diferite puncte si diferite înăltimi, din spatiul exterior al școlii; Fotografierea debutează cu punctele de observare mai înalte (de la fereastra școlii), apoi continua din punctele de observare de la nivelul solului (curetea școlii, spațiul limitrof), pentru a se putea realiza comparații.
-activitatea de observare și fotografierea orizontului apropiat și a liniei orizontului, din diferite puncte si diferite înaltimi, va continuar după întoarcerea acasă a elevilor, ei continuând fotografierea cu spatiul exterior al locuintei fiecăruia în parte;

       (indoor) 
–întorși în sala de clasă elevii trec la realizarea unuei lucrări plastice cu linia orizontului; Aceasta va fi identificată și marcată corespunzător, folosin culoarea roșu.
–elevii listează cele mai suggestive dintre fotografiile realizate și, de asemenea, trasează cu roșu linia orizontului în fiecare fotografie realizată.

S3: (indoor) 
– pentru studierea punctelor cardinale se prezintă busola și se explică modul ei de funcționare. Elevii utilizează aplicațiile de busolă din telefoanele proprii.
– se studiază punctele cardinale, plasarea acestora pe hartă; Elevii identifică punctele cardinale pe hartă și în spațiul clasei, utilizând busolele proprii.
– se realizează o schema sugestivă a notiunilor continuturilor stintifice prezentate și care trebuie urmărite de elevi în teren;
–elevii sunt instruiți cu privire la regulile care trebuie respectate la deplasarea în teren și sunt subliniate clar rezultatele pe care trebuie să le prezinte la reîntoarcerea în sala de clasă.

S4: (outdoor) 
 –are loc orientarea cu busola în spatiul exterior; Se intreprind jocuri de identificare a unor obiecte ascunse, pentru găsirea cărora se dau indicii referitoare la poziție și pentru care va fi folosită orientarea cu busola în spațiul curții școlii.

       (indoor) 
–elevii se reîntorc în clasă, și realizează o lucrare cu roza vânturilor, marcând sugestiv punctele cardinal.
–se realiză portofoliile elevilor și are loc prezentarea acestora. Fiecare elev prezintă rezultatele înregistrate în teren.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu