duminică, 18 ianuarie 2015

Jocuri distractive- matematică

                                                                  La aprozar
Scop: dezvoltarea rapidităţii şi a promptitudinii în gândire prin consolidarea deprinderii de a construi și compara mulțimi de obiecte după anumite criterii date (formă, mărime, relaţii cantitative);

Obiective operaţionale:
-să alcătuiască mulţimi de obiecte după unul sau mai multe criterii date;
-să compare mulţimile din punct de vedere cantitativ, utilizând limbajul matematic corespunzător („mai multe”, „mai puţine”, „tot atâtea”), sesizând constanţa cantităţii indiferent de locul mulţimii;

Sarcina didactică:
Gruparea obiectelor după formă, mărime sau culoare, realizarea corespondenţei între elementele a două mulţimi şi sesizarea diferenței cantitative dintre acestea.

Material didactic: frunze cu cifre, crizanteme ca bonus, jetoane cu fructe şi legume de toamnă, coşulețele toamnei, jetoane.

Desfăşurarea jocului:
Se organizează patru grupe de copii. Fiecare grupă are pe masa de lucru câte 3 coșulețe de carton. Se împart cartonaşe pe care sunt desenate legume sau fructe de toamnă în număr variabil. 

Se afișează pe rând, la loc vizibil (în aprozar) jetoane cu cifrele studiate și se cere copiilor să sorteze după anumite criterii date (formă, mărime, culoare) și să aşeze în coşulețele toamnei „mai multe” , „mai puţine”, sau „tot atâtea” legume sau fructe decât cele din aprozar.

Exemplu:
Se afișează în aprozar un jeton cu cifra... .

Se cere elevilor să sorteze fructele rotunde (legumele roșii, fructele mici, etc) și să așeze în primul coșuleț „mai puţine”, în al doilea „mai multe”, iar în ultimul „tot atâtea” obiecte decât cele din aprozar (de pe jetonul afișat).

Se stabilesc relații de corespondență între mulțimi și se compară mulțimile de obiecte.

Răspunsurile corecte sunt premiate cu câte o crizantemă.

Unde s-a ascuns greierașul?

Scop: consolidarea cunoștințelor despre poziții spațiale și figurile geometrice (recunoaștere, caracteristici).

Obiective operaţionale: 
- să recunoască şi să denumească figurile geometrice, efectuând operaţii logice în ceea ce priveşte sortarea pieselor în funcţie de cerinţele exprimate;
-să identifice poziţii spaţiale şi să plaseze piesele în poziţia spaţială indicată;
-să recunoască şi să denumească poziţiile spaţiale studiate.

Sarcina didactică:
Recunoașterea formelor geometrice şi precizarea atributelor acestora;
Recunoaşterea şi denumirea poziţiilor spaţiale.

Material didactic: jetoane cu figurile geometrice, greierașul-decupaj din carton colorat, chitări-decupaje carton. 

Desfăşurarea jocului:
Jetoanele cu figuri geometrice sunt afișate la loc vizibil. Copiii sunt rugați să închidă ochii iar conducătorul jocului (învățătorul sau un elev numit) așază greierașul. 

Se cere copiilor să deschidă ochii și se adresează întrebarea „Unde s-a ascuns greierașul?”.

Elevii răspund precizând figura geometrică, poziția spațială față de aceasta și caracteristicile figurii geometrice alese.

Exemplu:
Se așază greierașul în spatele (în fața, în stânga, în dreapta, deasupra, etc) unei figuri geometrice (pătrat).

Elevii răspund astfel: Greierașul s-a ascuns în spatele pătratului. Pătratul este figura geometrică cu patru unghiuri și patru laturi egale,

Răspunsurile corecte sunt premiate cu câte o chitară.

Variantă:

Jetoanele cu figuri geometrice în diferite locuri din clasă. 

La întrebarea: „Unde sunt aşezate triunghiurile?”, copiii enumeră locurile în care observă figurile geometrice numite: „Triunghiurile sunt pe masă / sub scaun / lângă greieraş.”

Furnicuța-Hărnicuța
Scop: consolidarea deprinderii de a raporta numărul la cantitate şi cantitatea la număr a numerelor naturale din concentrul 0-10; educarea independenţei în acţiune;                                                    

Obiective operaţionale:
- să formeze mulţimi cu 0-10 elemente după criteriul formei;
- să numere în limitele 0-10 prin încercuire;
- să asocieze cifra cu numărul corespunzător de obiecte şi invers.

Sarcina didactică:
Raportarea cantităţii la număr folosind analizatorii: vizual, auditiv, tactil;

Materialul didactic: jetoane cu numerele naturale de la 0 la 10, siluete furnicuţe, imagine cu un muşuroi, săculeţul furnicuţei.

Desfăşurarea jocului:

Copiii sunt așezați în cerc. Conducătorul jocului (învățătorul în prima fază, apoi un elev numit) va da drumul unui cartonaş pe care este scrisă o cifră să circule de la un copil la altul, din mână în mână. La semnalul „STOP!” al conducătorului de joc, copilul la care s-a oprit cartonaşul îl va arăta tuturor şi va avea sarcina de a duce la muşuroi tot atâtea furnicuţe câte arată cifra/numărul. Se motivează acţiunea: „Am aşezat la muşuroi 5 furnicuţe pentru că pe jeton este cifra 5. ”

Variantă:
Se prezintă săculețul furnicuței, care conține boabe de fasole. Copiii primesc săculeţul pe care îl plimbă din mână în mână. La semnalul „STOP!” al conducătorului de joc, copilul la care se află săculeţul îl pipăie şi spune câte „boabe” (obiecte) sunt în el și duce la mușuroi tot atâtea furnicuțe câte boabe a descoperit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu