luni, 19 ianuarie 2015

Jocuri distractive - matematică - partea a doua

Detectivii
Scop:consolidarea deprinderii de a raporta cantitatea la număr şi a numărului la cantitate; sesizarea locului unui număr în şirul numeric (în concentrul 0-10); verificarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în concentrul 0-10;


Obiective operaţionale:

-să numere corect și conștient în concentrul 0-10;
-să determine locul fiecărui număr în şirul numeric 0-10, stabilind corect vecinii;
-să rezolve operaţii simple de calcul matematic oral folosind simboluri matematice.


Sarcina didactică:

Stabilirea locului unui număr în şirul numeric; Raportarea corectă a numărului la cantitate şi a cantităţii la număr; Efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu una sau două unităţi.

Materialul didactic: cifre, siluete cu oameni de zăpadă, mături, fulgi de zăpadă, sau alte elemente concepute în concordanță cu anotimpul traversat, insigna de detectiv.


Desfăşurarea jocului:

Se propune copiilor să fie detectivi pentru o zi. Ei trebuie să descopere mai multe mistere. 

1. Pe un panou sunt aşezate cifrele în dezordine. Copiii trebuie să aşeze cifrele în ordine crescătoare şi apoi descrescătoare.

2. Conducătorul jocului (învățătorul sau un elev numit) afișează un număr pe panou, iar copii plasează în stânga și dreapta acestuia vecinii numărului dat;

3. Conducătorul jocului (învățătorul sau un elev numit) afișează două cifre diferite pe panou, iar copiii trebuie să aşeze cifrele intermediare.

Exemplu: 2 şi 5. Copiii aşează 3 şi 4.

4. Conducătorul jocului (învățătorul sau un elev numit) prezintă imagini cu un anumit număr de elemente, iar copiii vor forma grupe cu tot atâtea elemente, cu un element mai mult sau cu un element mai puţin.


Variantă:

Copilul ales detectiv va trebui să caute vecinul unui număr şi să formeze o grupă cu tot atâtea elemente câte arată cifra. Apoi va spune dacă doreşte să mai adauge sau să ia un element.

Exemplu: Caută vecinul mai mare al lui 4 şi formează o grupă cu tot atâtea elemente. Adaugă sau ia un element. Un alt copil va rezolva şi afişa exerciţiul: 4+1=5.
La sfârșitul jocului toți elevii vor primi insigna de detectiv.

Ajută-o pe Riţa-Veveriţa!

Scop: consolidarea număratului în concentrul 0-10; cunoaşterea locului fiecărui număr pe axa numerelor naturale; consolidarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una-două unităţi și a capacităţii de a compune şi descompune un număr dat;

Obiective operaţionale:
-să raporteze cantitatea la număr, respectiv la cifra corespunzătoare, recunoscând şi stabilind vecinii numerelor;
-să efectueze operaţii simple de calcul oral, recunoscând semnificaţia simbolurilor aritmetice (+; –; =);
-să compună şi să descompună un număr dat în variante posibile;

Sarcina didactică:
Elevii numără crescător şi descrescător în concentrul 0-10, fixează locului fiecărui număr în şirul numerelor naturale și efectuează operaţii de calcul matematic în concentrul 0-10;

Materialul didactic: veveriţa, alune, traseul veveriţei, plicuri, jetoane cu cifre.

Desfăşurarea jocului:
Conducătorul jocului (învățătorul) o prezintă pe Riţa-Veveriţa care este foarte supărată pentru că s-a rătăcit. Pentru a ajunge la scorbura sa trebuie să rezolve mai multe sarcini.

Este amenajat un traseu pe care există din loc în loc sarcini.

Copiii sunt împărţiţi în două echipe. Pe rând, câte un copil de la fiecare echipă va alege un plic şi va încerca să rezolve sarcina pentru a ajuta veveriţa.

Fiecare răspuns corect este recompensat cu câte o alună. În final, va câştiga echipa care a adunat cele mai multe alune.

Exemple de sarcini de lucru:

1. Pune în ordine crescătoare numerele naturale 0-10.
2. Pune în ordine descrescătoare numerele naturale 0-10.
3. Numără crescător începând de la 6.
4. Numără descrescător începând de la 8.
5. Găseşte vecinul mai mic al lui 9.
6. Găseşte vecinul mai mare al lui 5.
7. Descoperă cifra care lipseşte 6...8.
8. Formează o grupă cu tot atâtea elemenete câti băieți sunt prezenti azi în clasă.
9. Formeată o grupă cu un element mai mult decât numărul picioarelor unei veveriţe.
10. Mai pune în coş 2 alune. Scrie operaţia corespunzătoare: 6+2=8.
11. Ia din coş 2 alune. Câte au rămas?. Scrie operaţia corespuntătoare: 8–2=6 .
12. Pune 9 nuci în două coşuleţe. Găseşte mai multe variante de descompunere.
13.Completează alunele din coș astfel încât să fie 10 (compunere).

Căştigă echipa care a adunat cele mai multe alune în coşuleţ. Copiii vor primi drept recompense alune şi nuci din proviziile veveriţei.

A câta albinuţă a zburat?
Scop: folosirea corectă a numeralelor cardinale şi ordinale; cunoaşterea locului fiecărui număr în şirul numeric; consolidarea cunoştinţelor despre zilele săptămânii.


Obiective operaţionale:

-să identifice lipsa unui obiect (imagine) dintr-un şir format, să-l denumească utilizând numeralul ordinal corespunzător;
-să stabilească vecinii numerelor naturale în şirul numeric 1-10.

Material didactic: câte o imagine pe care sunt poziţionate 10 albine, pentru fiecare copil şi pentru educatoare, stimulente albinuţe.


Desfăşurarea jocului:

Copiii sunt aşezaţi la măsuţele aranjate în formă de careu, iar în faţa lor este aşezat suportul cu 10 albine. Conducătorul jocului (învățătorul) le cere copiilor să închidă ochii atunci când aud bâzâitul albinei. La semnal, deschid ochii şi spun a câta albină a zburat şi ce albină urmează după ea. Apoi este ridicat jetonul cu cifra corespunzătoare locului elementului luat. Dacă răspunsul copilului este corect, toţi copiii iau albinuţa respectivă de pe suportul propriu pentru a imita zborul ei.

Exemplu: A câta albinuţă a zburat? / A zburat a şaptea albinuţă, iar după ea urmează a opta albinuţă.

Variantă: Conducătorul jocului (învățătorul) enumeră zilele săptămânii şi de fiecare dată lipseşte din enumerare o zi. Copiii descoperă ziua care lipseşte şi precizează locul ei în cadrul zilelor săptămânii. În ultima parte a jocului, vor fi aduşi 5 copii în faţa clasei care se vor prezenta, apoi unul se va ascunde. Copiii trebuie să ghicească cine lipseşte, al câtelea era în şir şi între care copii era aşezat.

În final, toţi copiii vor cânta cântecelul „Albinița

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu