duminică, 18 iunie 2023

Proiectele finanțate prin programul Erasmus+ din perioada 2021-2023 au ajuns la finalul implementării, la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu”

În perioada 2020-2023, în Școala Zaharia Stancu s-au derulat trei proiecte Erakmus +, KA2: Integrating immigrants into society through innovative approaches in education” -2020-1-PL01-KA229-081602_3 ,,DO-RE-MI”  -2020-1-IT02-KA229-079246 și ,,Healthy, fit and never quit!” 2018-1-DE03-KA229-047207_3.

Peste 53 de elevi și 15 cadre didactice din școala noastră au beneficiat de experiențe de mobilitate  și de activități desfășurate în alte țări ale UE ( Italia, Grecia, Cipru, Portugalia, Franța, Germania, Macedonia, Polonia, Turcia).

Prin intermediul acestor proiecte s-au organizat numeroase activități, atât cu elevii, cât și cu părinții, dar și cu cadrele didactice din școală. În urma participării la mobilitățile Erasmus + lecțiile cadrelor didactice au devenit mai atractive pentru copii, s-a pus accent pe creativitate, crescând astfel motivația pentru învățare. De asemenea, s-au identificat elevii cu dificultăți de învățare, au fost consiliați, înțeleși și sprijiniți mai mult și s-au elaborat planuri individuale. În cadrul activităților cu desfășurate copiii, în care s-a pus accent pe dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, cooperare, încredere, respect reciproc, toleranță, pe prevenirea și combaterea bullying-ului, pe acceptarea diversității, adoptarea unui stil de viață sănătos, am reușit să oferim un climat favorabil în școală tuturor elevilor, să consolidăm relațiile de prietenie, de ajutor și de implicare activă a tuturor elevilor în viața școlii. Elevii participanți la mobilități au discutat cu colegii din clasă despre sistemele de învățământ, programe școlare, experiențele proprii.

În cadrul workshop-ului ,,First aid in case of accidents” organizat în cadrul Proiectului ,,Healthy, fit and never quit!” elevii au discutat despre măsuri de prim ajutor în caz de accidentare ușoară, tăiere sau strivire superficială, accidente în timpul competițiilor sportive. Au vizionat filmulețe referitoare la temă și au expus la rândul lor diverse situații. Au fost identificați pașii în acordarea primului ajutor, elementele componente ale trusei de prim ajutor și utilitatea acestora, au exersat virtual tehnicile de acordare a primului ajutor. Elevii au fost încurajați să nu se sperie de situații imprevizibile, să rămână calmi și să găsească cea mai bună soluție. Activitățile sportive la care au participat elevii au contribuit, pe lângă beneficiile asupra sănătății la dezvoltarea  încrederii în forţele proprii, a capactății de orientare în spaţiu. A fost evidențiat faptul că mişcarea fizică ajută la dezvoltarea psihică , previne labilitatea emoţionalǎ, modeleazǎ temperamentul şi atitudinile. Prin participarea la Competiția șahului copiii și-au dezvoltat spiritul competitiv, dar și pe cel lucrului în echipă. Aceste activități au contribuit la dezvoltarea personală a elevilor, la dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare, la creșterea încrederii în sine și a capacității de integrare socială.


Activitățile cu elevii s-au desfășurat lunar în cadrul Proiectului ,,Integrating immigrants into society through innovative approaches in education”, având loc mai multe sesiuni de lucru. Activitatea “Copil ca tine sunt și eu“- a avut ca obiective conștientizarea și acceptarea valorilor personale, cunoașterea calităților și resurselor personale, dezvoltarea stimei de sine . Activitatea “Copii din alte țări ale lumii,, a urmărit înțelegerea conceptului de discriminare și toleranță, dezvoltarea abilității de a înțelege efectele discriminării, dezvoltarea unei atitudini tolerante față de ceilalți, dezvoltarea spiritului de acceptare, cooperare. Activitatea “Drepturile omului, drepturile noastre”a avut ca scop familiarizarea elevilor cu drepturile pe care le au: dreptul la educație, dreptul la servicii medicale, dreptul la o familie, dreptul la viață etc. Activitatea “Creative drama la clasă” s-a bazat pe construirea unor relații în cadrul grupului, astfel încât să se asculte cu adevărat, să accepte diferențele, să ofere ajutor colegilor cu nevoi speciale/dificultăți de învățare, să fie toleranți, să coopereze și să se sprijine reciproc folosint tehnici specifice dramei creative. Activitatea “Emoțiile mele.Jocul cu emoțiile,, a avut ca scop recunoașterea emoțiilor și identificarea modalităților de face față anumitor situații la școala, precum și dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor. Activitatea “Jucării din materiale reciclate” avut ca obiective: identificarea diferitelor materiale reciclabile si valorificarea acestora prin realizarea unor jocuri și jucării,dezvoltarea spiritului ecologic, întărirea relațiilor dintre elevi.


În cadrul activității „Beneficiile educaționale ale muzicii în sala de clasă incluzivă” derulată în cadrul Proiectului ,,DO-RE-MI” cadrele didactice și elevii s-au familiarizat cu metodele de utilizara ale muzicii ăn cadrul orelor de curs, au ănvățat etapele și procedura de realizare a instrumentelor muzicale.

În urma participării la mobilități, cadrele didactice participante și-au împărtășit experiența în cadrul unor întruniri din cadrul Consiliilor profesorale unde au prezentat lucrurile nou învățate, competențele însușite, dar și modalitatea de desfășurare a întregii mobilități, de la plecare, până la revenire.

Grupurile țintă pentru activitățile de diseminare ale proiectelor au fost copiii, părinții acestora, colegii din școală, dar și din alte școli și comunitate. De asemenea au aplicat noile cunoștinte în actvitățile cu elevii. O parte dintre cadrele didactice au prezentat rezultatele proiectului și în cadrul Cercurilor Pedagogice, Activităților educative, în cadrul unor seminarii. Astfel au putut să împărtășească celorlalți experiența prin care au trecut, cum au rezolvat problemele apărute pe parcurs, cum au comunicat cu ceilalți profesori participanți, cum văd sistemul de învățământ din alte țări europene și accentul care se pune pe elevi, pe actul educațional.

Alte rezultate ale proiectului pe care le-au mai împărtășit cu colegii din școală și din alte școli sunt metodele de abordare ale elevilor cu dificultăți de învățare, implementarea activităților care vizează cooperarea, metodele de prevenire a abandonului școlar, strategii folosite în activitățile cu elevii care au cerințe educative speciale cât și diversitatea în clasă, noțiuni și strategii care le pot fi de folos în cariera lor didactică.

Activitățile realizate cu părinții au avut ca rezultat o colaborare și o comunicare mai bună, bazată pe încredere și sprijin reciproc, ducând în cele din urmă, la reducerea abandonului școlar.

Printre activitățile desfășurate de către cadrele didactice și elevii participanți cu scopul de a împărtăși rezultatele proiectului s-au numărat activități cu elevii, cu parinții și cu cadrele didactice.

În activitățile cu parinții s-au organizat activități de diseminare care au avut ca scop furnizarea de informații în legătură cu proiectele Erasmus+, prezentarea activităților desfășurate în cadrul mobilităților la care s-a participat. S-au abordat teme de interes în urma organizării de mese rotunde, prezentare de referate, dezbateri, discuții. Toate aceste întâlniri au urmărit consolidarea relației părinți-cadre didactice, în sensul unei comunicări deschise, bazate pe colaborare, încredere, respect și sprijin reciproc, precum și constientizarea de către părinți a importanței acestei relații în prevenirea și diminuarea fenomenelor de excluziune, bullying, discriminare, abandon școlar. S-au purtat discuții despre importanța relației părinte-profesor și rolul fiecăruia, în educația copiilor.

Activitățile desfășurate cu cadrele didactice au avut ca scop furnizarea de informații în legătură cu proiectele, precum și prezentarea unor exemple de bune practici ce pot fi aplicate cu succes la clasă. De asemenea, s-a urmărit și promovarea imaginii instituției, prin desfășurarea de activități și cu profesori din afara școlii. În cadrul Consiliilor Profesorale au prezentat informații cu privire la proiecte, precum și la activitățile desfășurate în cadrul mobilităților. Scopul acestora a fost furnizarea de informații și împărtășirea experienței acumulate. Prin intermediul atelierelor de lucru, cadrele didactice au participat la activități preluate din cursurile de formare. Aceste ateliere au avut ca scop familiarizarea cadrelor didactice cu strategii, tehnici și metode de lucru pe care le pot aplica la clasă.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu