miercuri, 21 septembrie 2022

La Școala Gimnazială „Zaharia Stancu”, experiențele Erasmus+ continuă

Începând cu anul școlar 2021-2022, ca urmare a obținerii Acreditării pentru educație școlară, un număr de 40 cadre didactice de la Școala Gimnazială ,, Zaharia Stancu”, Roșiori de Vede, Teleorman, vor participa la cursuri de formare în cadrul programului Erasmus +, ce se vor derula pe durata a cinci ani școlari.

În anul acesta, cadrele didactice ale școlii noastre au participat deja la două fluxuri de formare: „Outdoor Learning”, furnizat de Utopia Art and Education Organization și desfășurat în perioada 15-19 august 2022, precum și ​„Non formal for inclusion”, furnizat de Edu2Grou și Dominou, desfășurat în perioada 27-31 august 2022.

Selectia cadrelor didactice care au participat efectiv la cele două fluxuri de formare s-a făcut pe baza unor criterii obiective, într-un climat de transparență totală.

1. La mobilitatea de formare „Outdoor Learning”, finanțat prin Programul Erasmus+, furnizat de Utopia Art and Education Organization și desfășurat în perioada 15-19 august 2022,  au participat cinci cadre didactice, care au fost instruite de Utopia Art and Education Organization, care coordonează proiecte de schimb internațional, cursuri internaționale de formare pentru tineri, profesori, ateliere, expoziții, spectacole și festivaluri locale.
Specializările artistice ale Utopiei sunt: creative drama, teatru, fotografie, video, animație, meșteșuguri creative și muzică. Utopia crede în importanța educației nonformale și a învățării pe tot parcursul vieții și se concentrează pe subiecte ca: drepturile omului, incluziunea socială, problemele de mediu, democrația etc.
Outdoor Learning (Învățare în aer liber) este un termen larg care include: joacă în aer liber în primii ani, proiecte de terenuri școlare, educație pentru mediu, activități recreative și de aventură, programe de dezvoltare personală și socială, expediții, team building, formare în conducere, dezvoltare managerială, educație pentru durabilitate, aventură terapie și multe altele.

Cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Zaharia Stancu” participante la curs au beneficiat de instruire teoretică și practică în organizarea, susținerea și integrarea activităților de tip outdoor în activitățile școlare de predare-învățare, pentru ca acestea să devină mai interesante, mai aproape de nevoile de formare ale copiilor și, în final, să genereze rezultate mai bune în învățare.
Învățarea în aer liber nu are o limită clar definită, dar are un nucleu comun. În zilele noastre, din cauza vieții stresante și a tehnologiei, copiii au probleme fiziologice, de comportament și de sănătate. Astfel, prin participarea la Cursul „Outdoor Learning”, cadrele didactice ale școlii noastre au fost instruite cum să folosească în mod profesionist și eficient mediul înconjurător ca o școală și să ofere elevilor posibilitatea de a se întoarce la natură.
2. La fluxul de formare ​„Non formal for inclusion”, finanțat prin Programul Erasmus+, furnizat de Edu2Grou și Dominou, desfașurat în perioada 27-31 august 2022 au participat un număr de patru cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Zaharia Stancu”. ​„Non formal for inclusion”, își propune realizarea unei mari varietăți de activități, jocuri interculturale, în scopul dezvoltării abilităților de comunicare ale elevilor, prevenirii bullyingului și excluziunii, dezvoltării personale, formării unor competențe, care să ajute cadrele didactice să predea disciplinele de studiu în afara sălii de clasă.
Cadrele didactice participante la acest flux de formare au avut oportunitatea de a studia noi metode de lucru care vizează dezvoltarea capacității de comunicare și motivare a tinerilor, în vederea prevenirii bullyingului și excluziunii, prin participarea la workshopuri, destinate predării în afara sălii de clasă și adaptării diferitelor jocuri outdoor la vârsta și particularitățile elevilor noștri.
Acest proiect reprezinta un prilej nou ca instituția noastră să se îmbogățească prin interculturalitate și aculturație în spiritul unei Europe unite și moderne.

​Educația non formală presupune activități derulate în afara mediului școlar cu scopul de a le forma elevilor abilități comunicaționale, colaborative, deprinderi de utilizare a dispozitivelor electronice în scop educativ (căutarea de informații despre un obiectiv cultural, plantă, animal etc., orientarea pe hartă).
Cadrele didactice de la școala noastră au optat pentru o astfel de activitate deoarece fiind o școală incluzivă lucrăm cu elevi proveniți din diferite medii sociale, elevi cu cerințe educative speciale care întâmpină dificultăți de învățare și adaptare. Scopul nostru este să găsim noi metode de învățare, care să vină în sprijinul integrării lor și a incluziunii în grupul clasei.
Cadrele didactice participante vor disemina activitățile în cadrul instituției de învățământ: consiliul profesoral, consiliul clasei, grupuri de elevi și părinți.

​Vor aplica la clasă metodele învățate în scopul realizării unei mai bune incluziuni a elevilor.

​Elevii noștri vor deveni astfel mai creativi, mai înțelepți, prin aplicarea metodelor de educație non formală în activitățile de învățare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu