miercuri, 12 februarie 2020

Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Școală- Activități în cadrul proiectului „STOP BULLYING, CONTEAZĂ FIECARE COPIL !”

Scopul acestei zile este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate și respect, mesajul principal fiind dragostea universală, nonviolența și pacea. 

Ziua Internațională pentru Nonviolența în Școală a fost stabilită în ziua celebrării morții lui Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcarilor de revoltă nonviolente, cel care spunea: „Nonviolența este arma celor puternici.” 

Violența reprezintă utilizarea forței și a constrângerii de către un individ, grup, clasă socială în scopul impunerii voinței asupra altora. Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. 

Conform studiului „Violenţa în şcoală”, realizat de UNICEF în anul 2006, violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente precum: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă– furt); 

- ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); 

- comportament şcolar neadecvat (întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare)”. 

Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” din Roșiorii de Vede, preocupată în permanență de siguranța elevilor săi, a marcat Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală prin activități de conștientizare a fenomenului violenței în mediul școlar și a bullying-ului școlar. 

Programele de combatere a violenței și a bullying-ului desfășurate în școală, precum și pregătirea corpului profesoral , prin cursuri de specialitate desfășurate în cadrul proiectului cu finanțare europeană Erasmus+ „STOP BULLYING, CONTEAZĂ FIECARE COPIL !” Cod 2018-1-RO01-KA101-048133, perioada de implementare 2018-2020, fac posibile asigurarea unui climat optim de lucru, menținerea unor relații sociale normale între elevii școlii noastre, reducerea numărului de cazuri de violență școlară precum și promovarea armoniei, toleranţei și solidarității în școală. 

Scopul activităților desfășurate astăzi în cadrul unității noastre de învățământ este acela de a conștientiza problema legată de violența în școală și identificarea modalităților de rezolvare a conflictelor prin comunicare. 

Doamna agent șef adjunct, Ghene Adriana, a fost alături de cadrele didactice ale școlii, desfășurând acțiuni de informare cu privire la cauzele apariției conduitelor deviante și a efectelor acestora în plan școlar și social. 

Doamna agent șef adjunct a explicat elevilor că prin manifestări de violență verbală, psihică sau chiar fizică îndreptate asupra colegilor sau profesorilor, nu vor obține respectul și nici admirația celorlalți, ci dimpotrivă, riscă sancțiuni care le-ar putea afecta viitorul. Totodată, a insistat asupra importanței rezolvării pe cale amiabilă a eventualelor conflicte, respectării legilor în vigoare, punctând faptul că, în legislația actuală, bullying-ul este interzis. 

Chiar dacă Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală este sărbătorită o singură dată pe an, pe 30 ianuarie, mesajul ei trebuie să dureze şi să se manifeste în fiecare zi. Toate formele agresiunii întâlnite în şcoli trebuie să dispară iar relaţiile trebuie dezvoltate în armonie şi toleranţă. 

Surse info: 
https://www.univcb.ro


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu