miercuri, 9 septembrie 2015

Structura anului școlar 2015-2016

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a publicat varianta finală a structurii anului școlar 2015-2016, care aduce câteva modificări proiectului pus în dezbate în luna iunie, răspunzând unei solicitări a Asociației Elevilor din Constanța, ca școala să înceapă cu o săptămână mai devreme.
Structura anului școlar 2015-2016

Astfel, anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare și se structurează astfel:

Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015;
În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 3 ianuarie 2016;
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016;
Vacanţa intersemestrială– sâmbătă, 30 ianuarie 2016 – duminică, 7 februarie 2016.

Semestrul al II-lea 
Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016; 
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016; 
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 17 iunie 2016; 
Vacanţa de vară – sâmbătă, 18 iunie 2016 –duminică, 4 septembrie 2016.

Excepție de la structura de mai sus a anului școlar 2015-2016 fac clasele a VIII-a și a XII-a. La clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care 35 de săptămâni de cursuri și o săptămână dedicată susținerii evaluărilor naționale, cursurile încheindu-se pe data de 10 iunie.

La clasa a XII-a, anul școlar are 37 de săptămâni, din care 33 de săptămâni de cursuri, iar 4 săptămâni sunt dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat, cursurile încheindu-se pe data de 27 mai 2016.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 11 decembrie 2015.

Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar. 

Săptămâna 18–22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. 

Prin excepție, la clasele de învățământ preșcolar și primar, programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” poate fi organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didactice și a beneficiarilor primari și secundari ai educației.

Mult succes!
Cu drag,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu