luni, 24 martie 2014

REGULAMENTUL CLASEI DE ELEVI


REGULAMENTUL CLASEI DE ELEVIPrezentul REGULAMENT AL CLASEI DE ELEVI a fost elaborat pentru a preîntâmpina sau stopa situaţiile conflictuale din cadrul colectivului de elevi al clasei ............................, a ŞCOLII GIMNAZIALE ......................................................, din.........................................., jud. ........................

Actele de indisciplină/conflictuale:

-afectează mediul de învăţare;
- cresc nivelul stresului la locul de muncă şi afectează sănătatea emoţională şi funcţionarea în viaţa de zi cu zi a cadrelor didactice, elevilor si personalului nedidactic;
- pentru gestionarea lor se consumă foarte mult timp din cadrul unei ore de clasă;
- metodele de gestionare care sunt cel mai frecvent aplicate au efecte secundare negative;
- nerezolvate într-o modalitate benefică, pot afecta sănătatea emoţională a copiilor;

REGULI OBLIGATORIU DE RESPECTAT ŞI APLICAT

1. Prezenţa la cursuri la prima oră este obligatorie la ora 8,00.
2. Elevii nu au voie să absenteze în mod nemotivat sau să-şi prelungească nejustificat pauza şi să intre în clasă după cadrul didactic. 
3. Este obligatoriu să-şi pregătească obiectele pentru ora următoare înainte de a pleca în pauză.
4. Nu au voie să umble la instalaţiile electrice, nu au voie să se aplece peste pervazul ferestrei, nu au voie să arunce obiecte pe fereastră.
5. După intrarea în clasă trebuie să-şi ocupe locurile în bancă şi să aştepte disciplinaţi începerea orei. 
6. În timpul orelor, elevii nu au voie să arunce intenţionat pe jos creioane, stilouri, sticle, acuarele ori să foșnescă pungi ce conţin diferite alimente deoarece perturbă liniștea lecţiei.
7. Elevii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia la bancă şi să nu deterioreze bunurile din baza materială a şcolii.
8. Nu au voie să deranjeze ora trezind uneori ilaritate în rândul colegilor, deoarece se pierde timp din activitatea didactică.
9. Elevii nu au voie să aducă la şcoală cărţi de joc, obiecte contondente sau care pot provoca incendii şi accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanțe toxice, pocnitori, petarde.
10. Nu au voie să aducă la şcoală seminţe sau gumă de mestecat ori să mănânce în timpul orelor. 
11. Nu au voie să folosească în timpul orelor: telefon, MP3 player etc.
12. Trebuie să semnaleze cadrului didactic de serviciu, din curte sau de pe holuri, dacă observă acte de indisciplină sau de violenţă ori prezenţa unor persoane dubioase.
13. Elevii trebuie să evite joaca la groapa de nisip, căţărarea pe porţi, garduri, clădiri.
14. Trebuie să efectueze cu seriozitate serviciul pe clasa – șterg tabla, aerisesc clasa, controlează băncile la plecare, pun la dulap obiectele uitate de colegii lor .
15. Deplasarea în sala de clasă şi pe holuri se face mergând, nu alergând. 
16. Nu au voie să se stropească cu apă la toaletă.
17. Nu au voie să ţipe în clasă sau pe holuri.
18. Evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase (nu scuipa, nu înjură, nu lovesc cu palma, cu pumnul sau piciorul, nu provoacă și nu răspund la provocări).
19. Pe timpul pauzelor au obligația să păstreze liniștea și disciplina în sala de clasă (nu aleargă, nu tipă, nu vorbesc vulgar, nu se îmbrâncesc, nu aruncă cu obiecte prin clasă, nu scuipă și nici nu înjură, nu umblă cu obiectele colegilor ). 
20. Fiecare elev este obligat să aibă la el, în fiecare zi, carnetul de elev. 
21. Elevii nu au voie să părăsească şcoala sau curtea şcolii în timpul cursurilor sau pauzelor.
22. Pe drumul de acasă până la şcoală şi retur trebuie să respecte regulile de circulaţie şi să se comporte civilizat.
23. Este obligatoriu să se poarte cuviincios şi să respecte personalul didactic şi nedidactic din şcoală.
24. Este obligatoriu ca în fiecare zi elevii să poarte uniforma.

TABEL NOMINAL CU ELEVII ŞI PĂRINȚII ELEVILOR CARE AU LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE NORMELE PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL CLASEI DE ELEVI

NR.
CRT
NUME ŞI
PRENUMELE ELEVULUI
SEMNĂTURA ELEVULUI NUMELE ŞI PRENUMELE PĂRINTELUI SEMNĂTURA PĂRINTELUI
1.2.3..
.
.

NOTA: Nerespectarea normelor prevăzute în prezentul REGULAMENT AL CLASEI DE ELEVI se face pe propria răspundere a elevului şi a părintelui acestuia, elevul suportând toate consecințele ce sunt prevăzute în REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL ŞCOLII.

                Prof.                                                                                           Director
.....................................                                                               ...................................... 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu